Serwis www.piszewiersze.pl używa plików Cookies w celu ułatwienia korzystania z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest w po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie. Zamknij

Rejestracja konta

Login
E-mail
Hasło
Powtóz hasło

Ostatnio dodane wiersze

MOC ŚWIATŁA2023-02-04 21:11
Spokój2023-02-04 20:51
Depresyjne myśli2023-02-04 19:01
Wiersze2023-02-04 18:41
Spryt szatana 2023-02-04 18:13
Miłośnie 162023-02-04 15:47
Pretensje do Boga2023-02-04 15:07
Esensja życia2023-02-04 13:04
Kolory życia 2023-02-04 12:11
Piękna dama 522023-02-04 08:52
Grażynka2023-02-04 04:20
Małgosia2023-02-04 03:59
Piękne wspomnie...2023-02-03 22:39
5002023-02-03 22:04
SŁUSZNY ODPOCZYNEK2023-02-03 21:15

więcej

Ostatnio dodane opowiadania

Ostatnia wola Benjamin...2023-02-04 12:32
Ludzie nie znikają (al...2023-01-23 18:13
Prawdziwa historia z ż...2023-01-23 18:04
Prawdziwa historia z ż...2023-01-23 17:48
Prawdziwa historia z ż...2023-01-23 12:01

więcej

Najlepsze w tym miesiącu

Pół kilo w dwa ...2023-02-01 11:58:5290
Miłośnie 152023-02-03 09:08:2180
Chwytając Twe d...2023-02-01 00:20:2880
Tylko tu2023-02-01 05:10:2570
27.01.20232023-02-01 13:29:3570
Aforyzm2023-02-01 14:40:4870
Styczniowe prze...2023-02-01 00:52:4270
Gdy nadszedł te...2023-02-01 00:25:5770
Mój list do Cie...2023-02-01 23:09:3270
NADZIEJA2023-02-01 22:59:5860

więcej

Modlitwa II


Chwała Synowi, Panu zapowiedzi, które przez mękę swą urzeczywistnił. Chwała i cześć Barankowi Bożemu, który za nas wśród mąk przelał swoją Krew. Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie Jezusowi w Najświętszym, Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości. Błogosławcie Pana, wszyscy Jego aniołowie. Chwała i uwielbienie, miłość i dziękczynienie bądź w każdym momencie Tobie, o Serce Jezusa w Najświętszym Sakramencie, na wszystkich ołtarzach całej ziemi, aż do końca świata. Amen. Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu za miłosierdzie nieskończone, które okazało szczęśliwym sługom Swoim. Chwała Najświętszemu Sercu Jezusowemu za nieskończone miłosierdzie Jego. Niech będzie wszędzie miłowane Najświętsze Serce Jezusa. Jezu Chryste, Świadku Wierny, Pierworodny umarłych i Władco królów ziemi, który nas miłujesz i który przez swą krew uwolniłeś nas od naszych grzechów, i uczyniłeś nas królestwem – kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Tyś jest Alfa i Omega, Król królów i Pan panów, Który jesteś, Który byłeś i Który przyjdziesz, Wszechmogący. Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłeś umarły, a oto jesteś żyjący na wieki wieków i masz klucze śmierci i Otchłani. Tyś Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida, Zwycięzca, Gwiazda świecąca, poranna. Zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią Twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu. Tobie potęga i bogactwo, i mądrość, i moc, i cześć, i chwała, i błogosławieństwo na wieki wieków! Amen. Synu Boży, który z niepojętej miłości do człowieka stałeś się we wszystkim do nas podobny oprócz grzechu – we wszystkich dziełach swoich jesteś święty, Boże mój, i godny uwielbienia. Tobie, Święty, od Którego pochodzi wszelka świętość, Panie, Który niczego nie potrzebujesz, spodobało się, żeby przybytek, w którym mieszkasz, był pomiędzy nami. Oto składam Ci cześć najgłębszą, Najświętsze Ciało Boga-Człowieka, i tym pokorniej Ci dziękuję, żeś się tu ukryło, tym goręcej zapraszam Cię do mego serca, aby żyć dla Ciebie, w Tobie i z Tobą, o Jezu. Ty jesteś Kapłanem i Ofiarą, Ty Karmicielem i Pokarmem. Chryste, Ty jesteś Drzewem Życia, które przez Wcielenie zostało przeniesione z raju niebieskiego na ziemię, by swymi owocami karmić wszelką duszę. Jezu najsłodszy i najłaskawszy! Jaka cześć, dzięki i jakie uwielbienie należą się Tobie po wieczne czasy, że pozwalasz nam przyjmować Twoje święte Ciało, którego dostojeństwa nikt nie zdoła wysławić. Cóż Ci dam, Panie, za wszystko, co Ty mi dałeś? Składam cześć Boską Twojej Krwi Najświętszej i pragnę z miłości ku Tobie oddać się na Twoją Wolę: pracę, pokutę i cierpienie, byle uwielbić Ciebie. Panie Jezu Chryste, dla nas obecny w Przenajświętszym Sakramencie, uwielbiamy Ciebie i wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Ducha Świętego za nieskończoną miłość, która Cię skłoniła do przyjęcia ludzkiej natury w tajemnicy Wcielenia i do dokonania dzieła Odkupienia przez Mękę, śmierć i chwalebne Zmartwychwstanie swoje. O Synu Jedyny i Słowo Boga, Panie Życia, Uśmiercicielu śmierci, będąc nieśmiertelny, raczyłeś dla naszego zbawienia przyjąć ciało ze świętej Bożej Rodzicielki i zawsze Dziewicy Maryi. Bez żadnej odmiany stałeś się człowiekiem i zostałeś ukrzyżowany. O Chryste Boże, który przez swoją śmierć zniweczyłeś śmierć, bądź uwielbiony z Ojcem i Duchem Świętym. Baranku Zabity a Nieśmiertelny, Ofiaro Nieśmiertelna, pochyliłeś się ku mnie, Najwyższy. Tobie Chrystusie, który jesteś krzakiem gorejącym mającym zapalić świat, aby go uświęcić, składam hołd wdzięczności za wszystko, co z miłującego serca uczyniłeś. Wprawdzie grzechy moje wołają o sprawiedliwość, lecz za to Krew Twoja, o Jezu, woła o miłosierdzie, a głos Twojej Krwi jest silniejszy niż głos moich grzechów, zwłaszcza gdy z głosem Krwi Twojej połączę głos mojego żalu. Chrystusie Jezusie, dzięki Ci składam za to, że podniosłeś mnie do tego stanu, iż mogę Boga czcić i wielbić w sposób odpowiadający Jego godności; iż dałeś mi możność, bym Bogu składał hołd o wartości nieskończonej, który zdolny jest zadośćuczynić wszelkim Jego wymaganiom. Ty bowiem spełniasz ten urząd uwielbienia Bożego przez nas i w naszej naturze. Tobie wieczna miłość od wszystkich żyjących! Tobie chwała we wszystkim na wieki!

Duchu Święty, który światłem Swoim obdzielasz ludzi przez wszystkie wieki – żadne stworzenie nie może zbliżyć się do Twojej niedostępnej świętości. To Ty raczej zbliżasz się, dotykasz, ogarniasz i bierzesz w posiadanie każde stworzenie. Duchu Przenajświętszy, Boski Gościu naszych dusz, dzięki Ci składamy za to, że przez swoją uświęcającą obecność przemieniasz nas w żywą świątynię Boga.

Boże Ojcze Wszechpotężny, Tobie wieczna i wiecznie wielka cześć, wieczna i wiecznie wielka chwała, wieczna i wiecznie wielka miłość, wieczne i wiecznie wielkie uwielbienie, oraz wieczne i wiecznie wielkie dziękczynienie, przez Twojego Syna, Słowo Przedwieczne, Miłosierdzie Twoje, Pana naszego, Nieskończenie Dobrego Jezusa Chrystusa, Który będąc Pośrednikiem między nami a Tobą, złożył Tobie za nas Sam z Siebie Przenajświętszą Ofiarę, przekraczającą wszelką pełnię, Wieczną i Wiecznie Wielką, nieskończenie więcej aniżeli wystarczającą, a w zjednoczeniu z Którym i ja się Tobie ofiaruję, wraz ze wszystkim, co mogę Tobie ofiarować. Ciebie, Miłosierny Ojcze, pragnę przez Niego, z Nim, i w Nim Ciebie kochać, miłując Twojego Syna i Twojego Ducha Świętego, w Trójcy Jedynego Boga, Którego łaskawość przekracza wszelkie ludzkie pojmowanie. Amen.

Boże Ojcze, który w swym nieskończonym miłosierdziu rządzisz sprawiedliwie całym światem – Tobie chwała, i cześć, i sława, i miłość, i dziękczynienie na wieki wieków. Niezmierzona Twa wielkość, Ojcze, i niepojęta pokora Syna Twojego w Jego wcieleniu, w życiu ukrytym i publicznym, na krzyżu i w Najświętszym Sakramencie. On, Słowo Przedwieczne, stał się ciałem i ukrył w dziewiczym łonie Najświętszej Panny. Ten, KTÓRY JEST, stał się tym, co nie jest: Wieczny stał się śmiertelny, Nieograniczony – niemowlęciem, Pan wszystkiego – ubogi, Władca świata – posłuszny, Niecierpiętliwy – Mężem boleści. Jakaż w tym miłość! Najświętszy przyjął na siebie postać grzesznika; Król chwały odział się wzgardą i poniżeniem. Z nieba przyszedł, aby mnie odszukać, gdym przed Nim uciekał. Ojcze Przedwieczny, zjednoczeni z wszystkimi dziećmi Twoimi a siostrami i braćmi naszymi, uwielbiamy Ciebie, wysławiamy Ciebie. Dzięki Ci składamy przez Jezusa Chrystusa za powołanie świata do istnienia i za wyniesienie nas do stanu przyjaźni z Tobą. Dziękujemy Ci, Ojcze, że pozwalasz nam nazywać Ciebie Ojcem naszym. Początku bez początku, który dla wielkiej i niewypowiedzianej przyjaźni do człowieka posłałeś Jednorodzonego Twego Syna na świat, aby odnalazł zaginioną owcę, nie odwracaj się od nas grzesznych. Tobie, Bogu memu, chcę służyć i głosu Twego chcę słuchać; Ciebie miłować, postępować zawsze drogami Twoimi, zachowywać Twoje przykazania, przylgnąć do Ciebie i służyć Tobie całym moim sercem i całą duszą. Cokolwiek z nami uczynisz, cokolwiek na nas ześlesz, bądź za wszystko błogosławiony. Ojcze, uwielbij Imię Twoje używając nas jako Swych narzędzi. Wsław przez nas Twoje Imię. Tobie wszelka miłość, Tobie chórów dziękczynnych nieustająca chwała, Tobie sława na wieki. Boże Ojcze Wszechpotężny, Ty jesteś nieskończenie wyższy niż wszelkie pochwały, dlatego proszę, aby Twój syn składał Tobie godne hołdy przeze mnie i w moim imieniu, a ja w zjednoczeniu z Nim, w Nim, przez Niego. Chwała, chwała, chwała – nieskończona i niewypowiedziana – Tobie Panie, Pełnemu Niewypowiedzianej Świętości i Majestatu.

Data dodania2022-09-09 16:09
KategoriaRóżne
AutorSprytus

O autorze Wszystkie opowiadania

Komentarze

(Komentarze mogą dodawać jedynie zalogowani użytkownicy)

Brak komentarzy
Portal z poezją Pisze wiersze